MENU
   
welkom!! "Registreren" "or" "Login"

    Vacature details


Offre d'emploi: Opmeter - FOD Financiėn (m/v/x):via Startbaanovereenkomst

Functie-omschrijving:

Opmeter - FOD Financiėn (m/v/x)

via Startbaanovereenkomst
XNC21111
   » Contractuel
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
3 poste(s)
appliquer jusqu'au 30-12-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud
   » Je voert meetopdrachten uit en je verwerkt deze binnenskamers teneinde het kadastraal percelenplan bij te werken en te verbeteren.
   » Je zet informatie om in de dossiers opmetingen, je werkt de bestaande bij, je identificeert pertinente informatie en je zet deze om naar een gestandaardiseerde vorm die bruikbaar is voor anderen teneinde volledige en bijgewerkte informatie te bekomen op basis van de gedane opmetingen op terrein of op basis van dossiers die gebruikt en geconsulteerd kunnen worden door anderen.
   » Je werkt mee aan de voorbereidingen van de opmetingswerken.
   » Je verbetert de geometrie van het kadastraal percelenplan teneinde de INSPIRE-normen te respecteren.
   » Je draagt actief bij aan de automatisering van de verwerking van geografische gegevens.
   » Je fungeert als technisch expert ten opzichte van de IT-bedrijfsanalisten.
   » Je draagt bij aan de opleiding van werknemers in het gebruik van nieuwe tools.
Werkgever

FOD Financiėn

De A dministratie Opmetingen en Waarderingen staat in voor:
het opmeten van de percelen en constructies,
het opmeten van de administratieve grenzen in het kader van de actualisering van het kadastraal percelenplan en de ontwikkeling van een geografisch informatiseringsysteem,
het bijwerken van het kadastraal percelenplan op basis van landmeterplannen,
het bepalen van de belastbare grondslag zoals het kadastraal inkomen t.b.v. taxerende overheden en het verifiėren van de aangegeven waarde voor registratie- en successierechten,
het verifiėren van de constructiewaarde voor de btw en de waarde van de roerende goederen, zoals aandelen in ondernemingen, kunstwerken

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beheert de documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen, bijvoorbeeld meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld. Deze Algemene Administratie is belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, enz.
De FOD Financiėn beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geļnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiėnt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiėn levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiėn is, zijn het onze werknemers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer , dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Vacatures

   » Aantal (1) - 2000 Antwerpen
   » Aantal (1) - 8000 Brugge
   » Aantal (1) - 3500 Hasselt
http://financien.belgium.be/
Profiel

Gedragsgerichte competenties
   » Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
   » Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
   » Je creėert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeėn te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Vereist diploma:
   » Diploma van het hoger onderwijs (bv. graduaat, professionele bachelor, regent, technisch ingenieur, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling landmeten, bouwkunde, geografie of geomatica.
   » Meetkundige-schatter van onroerende goederen, mijnmeter of technisch ingenieur

In deze functie kom je in aanraking met het publiek.

Niveau

   » Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Wij bieden

Wij bieden jou een eerste werkkennis bij de FOD Financiėn en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven als financieel deskundige met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst.

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » 26 verlofdagen per jaar
Ontdek alle informatie (loon, extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid opFedWeb, het portaal van het federale personeel.
Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van eenstartbaanovereenkomst(jonger dan 26 jaar).

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via hetonline formulierop de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geļnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis vanje CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als jehet vereiste niveaubehaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer viarosetta@minfin.fed.be
Solliciteren

Je moet online solliciteren via hetonline formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of Email
https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf
Gelijke kansen en diversiteit

Contactgegevens
Liesbeth Coen
P: 0257/665 62
E: liesbeth.coen@minfin.fed.be

vaardigheden:

Categorie vacature: Customer Service [ Alles bekijken Customer Service Jobs ]
Taal eisen:
type werk:
Salaris: Niet opgegeven
Mate: Niet opgegeven
Ervaring (jaar): Niet opgegeven
job Locatie: Ander
Soort bedrijf Werkgever
Datum van indiening: 07/23/2022 / Viewed 2036 times
Contact Informatie
Bedrijf: via Startbaanovereenkomst
E-mail: viarosetta@minfin.fed.be


Solliciteer online

Categorie vacature:
job Locatie:   
Trefwoorden invoeren (e.g. Consultant, IT):