MENU
   
welkom!! "Registreren" "or" "Login"

    Vacature details


Offre d'emploi: Contractueel adviseur FR of NL - voltijds vervangingscontract tem 30/04/2022 (2021 A:Gegevensbeschermingsautoriteit

Functie-omschrijving:

Contractueel adviseur FR of NL - voltijds vervangingscontract tem 30/04/2022 (2021 A1/5/F-N) (m/v/x)

Gegevensbeschermingsautoriteit
XNC21137
   » Contractuel
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 24-12-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

In de loop van de maand juni 2021 zal de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de GBA) overgaan tot de aanwerving van een Franstalig of Nederlandstalig contractueel adviseur – graad adjunct-adviseur (code 2021 A1/5/F-N) in het kader van een voltijds vervangingscontract tem 30/04/2022 bij het Kenniscentrum.
Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op 24 mei 2021 zijn voldaan.
De inschrijvingen worden op maandag 24 mei 2021 gesloten.
Doel van de FunctieDetail van de functie:

   » Uitvoeren van juridische analyses en voorbereiden van beslissingen en publicaties van de GBA: adviezen over de toepassing van regels, aanbevelingen over sociale, economische en technologische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de verwerking van persoonsgegevens (Kenniscentrum);
   » Deelnemen aan transversale projecten binnen de GBA (alle Directies);
   » Bijdragen aan de informatie- en communicatiecampagnes van de GBA evenals de redactie van het jaarverslag (alle Directies);
   » Deelnemen aan de zitting van het Kenniscentrum in functie van concrete dossiers (Kenniscentrum);
   » Optreden als vertegenwoordiger van de GBA bij de nationale en internationale vergaderingen en werkgroepen en hierover mondeling en schriftelijk verslag uitbrengen (alle Directies).

Werkgever

Gegevensbeschermingsautoriteit

De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd.
Zie Voor meer info: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit
De GBA beschikt over een personeelskader van 63 werknemers.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Profiel

Specifieke kennis en vaardigheden
   » Diploma’s of getuigschriften:
   » niveau A1: master of licentie in de rechten, politieke wetenschappen.
   » Taalkennis:
   » Een zeer goede actieve kennis van de tweede landstaal en het Engels is een troef.
   » Software:
   » gedegen kennis van Microsoft Office (Outlook, Word, Excel en Powerpoint);
   » Mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken:
   » goede mondelinge communicatietechnieken;
   » goede schriftelijke communicatietechnieken.
   » Vereiste ervaring/kennis:
   » Je beschikt over een gedegen kennis van de internationale en nationale regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens;
   » Je beschikt over basiskennis van informatiebeveiliging;
   » Je beschikt over een sterk synthetisch en analytisch vermogen;
   » Als je hebt kennis in vergadertechnieken en verslaggeving.

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Wij bieden

U wordt aangeworven als contractueel medewerker in de graad van adjunct-adviseur (niveau A) in de Franstalig of Nederlandstalige taalrol met bijhorende weddenschaal dat overeenstemt met A1. Weddenschaal A1 : 28.421 – 41.841 EUR (100 %) - geïndexeerd (1.7410) : 49.481– 72.845 EUR.
Voordelen
   » Gratis hospitalisatieverzekering;
   » Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
   » Schooltoelage;
   » Mogelijkheid tot telewerk;
   » Maaltijdscheques (na een periode van 3 maanden).
   » GSM-abonnement (na een periode van 6 maanden);
   » Gratis toegang tot de sportzaal van de Kamer.

Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure

Er wordt een voorselectie uitgevoerd op basis van de ontvangen kandidaturen. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden.
De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.
Ze bestaan uit een kennisproef over de materie en een proef waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke attitude beschikt.
In principe zijn alle proeven mondeling. De mondelinge kennisproef wordt beoordeeld op 20 punten en om te slagen dient de kandidaat 12punten te behalen.
Op het einde van de proeven wordt een proces-verbaal opgesteld met desgevallend de rangschikking van de kandidaten en het resultaat dat elke kandidaat behaalde. Deze rangschikking telt 3 groepen : A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of niet geslaagd. In voorkomend geval wordt binnen elke groep en eindrangschikking opgesteld in functie van het totaal aantal bekomen punten. Bij een ex-aequo binnen eenzelfde groep, zal de jury een nieuwe rangschikking opstellen op basis van de kwalificaties die eigen zijn aan elke kandidaat.
De vormen van de bovengenoemde proeven zijn aan verandering onderhevig naargelang de COVID19-maatregelen die Regering heeft opgelegd.
Solliciteren

Uiterste inschrijvingsdatum : maandag 24 mei 2021
De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend per Email met vermelding van de examenreferentie (2021 A1/5/F-N) naar dit adres : HR@apd-gba.be. U zal een ontvangstmelding krijgen.
De kandidatuur is maar ontvankelijk wanneer ze vergezeld is van:
   » een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
   » een curriculum vitae;
   » een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepskennis wordt toegelicht.

Meer uitleg kan verkregen worden door een Email te sturen naar HR@apd-gba.be. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te raadplegen op de website van de GBA :
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacature s.

Gelijke kansen en diversiteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.
Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?
U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.
U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

Contactgegevens
Elisabeth Nam - Personeelsverantwoordelijke
P: 02/274.48.23
E: HR@apd-gba.be

vaardigheden:

Categorie vacature: Customer Service [ Alles bekijken Customer Service Jobs ]
Taal eisen:
type werk:
Salaris: Niet opgegeven
Mate: Niet opgegeven
Ervaring (jaar): Niet opgegeven
job Locatie: Ander
Soort bedrijf Werkgever
Datum van indiening: 06/01/2022 / Viewed 1248 times
Contact Informatie
Bedrijf: Gegevensbeschermingsautoriteit
E-mail: HR@apd-gba.be


Solliciteer online

Categorie vacature:
job Locatie:   
Trefwoorden invoeren (e.g. Consultant, IT):