MENU
   
welkom!! "Registreren" "or" "Login"

    Vacature details


Offre: Expert Werving & Selectie - VIA TALENT EXCHANGE (Ministerie van Defensie) (m/v/x):via Talent Exchange

Functie-omschrijving:

Expert Werving & Selectie - VIA TALENT EXCHANGE (Ministerie van Defensie) (m/v/x)

via Talent Exchange
XNT21068
   » Talent Exchange
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long), Bachelier (enseignement supérieur de type court)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 17-12-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

Als SELOR gecertificeerde (van A tot Z), je zorgt voor de organisatie, het beheer en de coördinatie van de interne en externe selectieprocedures om de meest competentie werknemers voor het Ministerie van Landsverdediging aan te trekken:
   » Je adviseert de diensten bij het definiëren van functieprofielen, maakt competentieprofielen op en formuleert adviezen betreffende de keuze van de selectieprocedure. Je coördineert de selecties en zorgt voor de opvolging van de lopende selecties.
   » Je organiseert de selecties en stelt hiervoor de planning, de oproep en het selectiereglement op. Je beheert hierbij je eigen planning en informeert je directie over het bereiken van je doelstellingen.
   » Je zit de selectiecommissie voor die de verschillende testen afnemen, je beoordeelt de competenties en/of kennis van de kandidaten op basis van objectieve criteria en bezorgt aan de kandidaten een competentiegerichte feedback. Je voert gestructureerde interviews en assessmentoefeningen.
   » Je zorgt ervoor dat de selectie- en wervingsprocedures vlot verlopen en dat de vacante plaatsen zo snel mogelijk worden ingevuld.
   » Je werkt mee aan de ontwikkeling van een vooruitstrevend en performant aanwervingsbeleid binnen Defensie.
   » Je werkt in een HR-team waar overleg, kwaliteit en de dienstverlening, vlotte communicatie en autonomie centraal staat.
Je werkt in een klein team, bestaande uit selectieassistenten en verschillende experten werving en selectie, zowel Frans- als Nederlandstalig.Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.
De jobinhoud is wat mensen stimuleert om voor een job te kiezen, ze willen weten welke taken of welke verantwoordelijkheden ze zullen uitvoeren/opnemen.
Bedankt om de specificiteit van de missie te benadrukken.
Werkgever

VIA TALENT EXCHANGE

Ministerie van Defensie VIA TALENT EXCHANGE
Er is 1 plaats bij de Algemene Directie Human Resources (DG HR) van het Ministerie van Defensie(Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat8 in 1000 Brussel).

DG HR houdt zich specifiek bezig met de loopbaan en het administratieve beheer van het (zowel statutaire als contractuele) burgerpersoneel, en dit vanaf de aanwerving tot de oppensioenstelling of ambtsneerlegging.

Het Ministerie van Defensie heeft de volgende opdrachten: de verdediging van het grondgebied, deelname aan buitenlandse missies in een internationale context en steun aan de bevolking bij rampen.
Het heeft een bijzondere structuur en cultuur en is met 28.000 werknemers één van de grootste werkgevers van ons land.

Het Ministerie van Defensie heeft een gemengde werkomgeving, aangezien het zowel burger - als militair personeel tewerkstelt.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1000 Brussel - Hobbemastraat 8, 1000 Brussel
https://www.mil.be/
Profiel

Opgelet
Competenties


   »Als je bent SELOR A tot Z gecertificeerd
   » Als je bent gemotiveerd en klaar om actief te zujn zodra ja aankomt
   » Je beschikt over een goede mondelinge communicatie.
   » Je vindt het belangrijk om uw klanten professioneel te benaderen en hen op een eerlijk en objectieve manier op de hoogte te houden
Je werkt graag in een team waar naar uw mening en ideeën wordt geluisterd en rekening mee wordt gehouden
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Hierondervermelden de gewenste competenties en troeven. Pas op: wat betreft de taal competenties, gebruik liever een "troef" formulering.

Generieke competenties
Technische competenties
skills
Troeven

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
   » Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Wij bieden

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Hier vermelden de voordelen (telewerk, opleidingen, uitrusting ICT...)
Als er een specifieke timing voor de missie (die niet bespreekbaar is),graag hier een vermelding geven. Idem voor de flexibiliteit wat betreft dewerkregime: 100% of mogelijkheid van deeltijds (graag het gewenste minimum te preciseren).

Contract: Talent Exchange
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure
   » Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie
Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
   » Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je kennis en je interesse voor de opdracht
Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.
Solliciteren

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebriefeneen recent cvten laatste op 17/05/2021naarhet volgende Emailadres: talentexchange@mil.be- met het Referentie nummer Expert Werving & Selectie
Gelijke kansen en diversiteit

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchangezetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...
Contactgegevens
Robbie Nagels - Coördinator Talent Exchange
P: -
E: talentexchange@mil.be

vaardigheden:

Categorie vacature: Customer Service [ Alles bekijken Customer Service Jobs ]
Taal eisen:
type werk:
Salaris: Niet opgegeven
Mate: Niet opgegeven
Ervaring (jaar): Niet opgegeven
job Locatie: Ander
Soort bedrijf Werkgever
Datum van indiening: 06/01/2022 / Viewed 1411 times
Contact Informatie
Bedrijf: via Talent Exchange
E-mail: talentexchange@mil.be


Solliciteer online

Categorie vacature:
job Locatie:   
Trefwoorden invoeren (e.g. Consultant, IT):